Celní a devizové předpisy

Zakazuje se dovážet /vyvážet:

 • Narkotika
 • Obscénní materiály a publikace
 • Výbušniny (včetně petard)

Povoleno přivážet/ odvážet v omezeném množství (podléhá předchozímu schválení nebo povolení příslušných vládních úřadů):

Dovoz:

 • Střelné zbraně a střelivo (povolení od Police Department)
 • Komunikační zařízení a příruční krátkovlnné vysílačky s přijímačem (povolení od Post and Telegraph Department)
 • Rostliny a jejich části (povolení od Agriculture Technical Department)
 • Zvířata (povolení od Livestock Department)
 • Kosmetické výrobky (povolení od Public Health Ministry)
 • Vodní živočichové, např. piraně (povolení od Fishery Department)

Vývoz:

 • Starožitnosti
 • Napodobeniny Buddhy (s výjimkou menších kusů běžně prodávaných u stánků)
 • Náboženské předměnty (povolení od Fine Arts Department)
 • Divoká a domácí zvířata jako např. ptáci, opice, kočky (povolení od Forestry Department nebo Livestock Department)
 • Střelné zbraně a střelivo (povolení od Police Department)

Povoleno přivážet/odvážet:

 • Věci pro osobní potřebu neobchodního charakteru v přiměřeném množství
 • 1litr alkoholického nápoje/ osobu
 • 200ks cigaret/ osobu
 • Thajská měna s max. částkou nepřesahující 50 000,- THB a v případě cesty do sousedních států 500 000,- THB
 • Cizí měny bez omezení
 • Šeky a směnky musejí být vyměněny do 15 dnů po příletu do země

Cestující, kteří budou přistiženi při pokusu o bezcelní odbavení zboží podléhajícího clu a zboží, jehož dovoz a vývoz je zakázán nebo omezen, zaplatí pokutu ve výši čtyřnásobku ceny tohoto zboží a cla. Zboží jim bude následně zabaveno.

Dokumenty

 • Cestovní pas platný minimálně šest měsíců po vstupu na území Thajska
 • Očkovací průkaz se požaduje pouze od osob přijíždějící z oblastí charakterizovaných výskytem infekčních nemocí, jako např. žlutá zimnice.
 • Ztrátu cestovního dokladu je nutné okamžitě nahlásit na nejbližším policejním oddělení a požádat o sepsání protokolu. Ten se poté předkládá na imigračním úřadu při žádosti o zapsání povolení k pobytu do náhradního cestovního dokladu, který si občan ještě předtím vyřídí na zastupitelském úřadě ČR.
 • Kopie svých pasů s vízem doporučujeme mít naskenované a přístupné z internetu. Zjednoduší to vaši situaci při případné ztrátě cestovního dokladu.

Velvyslanectví Thajského království v Praze

Romaina Rollanda 3

Praha 6 – Bubeneč, 160 00

Tel.: 220 571 435 nebo 220 570 055

E-mail: info@thaiembassy.cz nebo thaisecretariat@seznam.cz

Provozní hodiny úřadu: PO-PÁ 9:00 – 12:30 hod. a 14:00 – 17:00 hod.

Web. stránky: www.thaiembassy.cz


Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku

71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd.
Lumpini, Pathumwan
10330 Bangkok
Kingdom of Thailand

Je akreditován pro Thajské království, Kambodžské království a Laoskou lidově demokratickou republiku.

Tel.: +66-(0)2-250-9223 nebo +66-(0)2-250-9224

Tel. konzulární pohotovost: +66-(0)614-233-819 (číslo je vyhrazeno pro případy nouze v mimopracovní době. Na tomto čísle nejsou poskytovány informace obecného charakteru)

E-mail:

Konzulární a vízový úsek: consular_bangkok@mzv.cz

Obchodní a ekonomický úsek: commerce_bangkok@mzv.cz

Hlavní, obecný: bangkok@embassy.mzv.cz

Web. stránky: www.mzv.cz/bangkok

Časový posun oproti ČR:

 • +5 hodin v době letního času
 • +6 hodin v době zimního času

Víza – režim vstupu

Od 11.8.2011 nepotřebují občané ČR pro vstup a pobyt na území Thajského království do 30 dnů za účelem turistiky víza. Pokud ke vstupu na území Thajska bude použit pozemní přechod, je maximální povolená doba pobytu pouze 15 dnů.

Na vyžádání je potřeba prokázat finanční prostředky v hotovosti ve výši 20.000,- THB na osobu nebo 40.000,- THB na rodinu.

Povolenou dobu pobytu lze v omezené míře prodloužit. Za tímto účelem je doporučeno obrátit se přímo na příslušný imigrační úřad a nevyužívat služeb soukromých zprostředkovatelů.

Při opakovaném vstupu do země platí, že součet všech pobytů v 6-ti kalendářních měsících nesmí přesáhnout 90 dnů. Při vstupu do země je imigračním úředníkem vyznačena doba povoleného pobytu. Doporučujeme si vždy tento údaj zkontrolovat.

Od září 2015 zpřísnily thajské úřady kontroly cizinců na pozemních hranicích mezi Thajskem a sousedními státy. Cílem tohoto opatření je zabránit překračování hranic za účelem opakovaného získávání povolení k pobytu v rámci bezvízového styku a tedy faktického vyhýbání se povinnosti požádat v případě delšího pobytu o vízum (tzv. Visa running).

V praxi tedy může být udělení povolení k pobytu v rámci bezvízového styku kromě prokázání finančních prostředků podmíněno též předložením dokladu o zajištěném ubytování či o plánovaném odletu z Thajska. Bez těchto dokladů může být, zejména v případě krátkého intervalu mezi předcházejícím překročením hranice a opětovným návratem do Thajska, povolení odmítnuto. Toto riziko může být eliminováno podáním žádosti o vízum na ZÚ Thajska v příslušné zemi a případně překročením hranice letadlem.

Při překročení povolené doby pobytu se platí pokuta ve výši 500,- THB za každý den. Při delším překročení, zejména pokud dotyčná osoba nemá platnou zpáteční letenku, dochází často k umístění dotyčného do detenčního centra a soudnímu vyhoštění na jeho vlastní náklady. Doba pobytu v detenčním centru není nijak časově omezena, zadržený si musí sám zajistit peněžní prostředky na zaplacení pokuty a letenky do vlasti. V některých případech (závažné porušení pobytového režimu) může být rozhodnutím soudu zakázán vstup na území Thajska na rozsudkem stanovenou dobu.

Pro ostatní účely vstupu a pobytu nebo pro vstup za účelem turistiky s pobytem přesahujícím 30 dnů je nutné žádat o vízum. Od 13. listopadu 2015 je možné žádat na velvyslanectvích a konzulátech Thajska o turistické vízum s více vstupy (Multiple Entry Tourist Visa). Poplatek za vydání je stanoven na 5000,- THB. Platnost víza může být až 6 měsíců a během této doby může držitel víza opakovaně vstoupit do Thajska a každý z pobytů během doby platnosti může trvat až 60 dní.

V případě použití víza se doporučuje při pasové kontrole při vstupu do Thajska upozornit příslušného úředníka na vízum nacházející se v pase a bezprostředně poté zkontrolovat, zda doba pobytu nebyla omylem stanovena na standardních 30 dní s jedním vstupem, případně vyžadovat okamžitou nápravu.

V zemi platí přihlašovací povinnost, a to do 24 hodin od vstupu na území Thajska. Přihlašuje se na imigračním úřadu podle místa pobytu nebo na místním policejním oddělení. Tuto povinnost však za cizince v naprosté většině případů vyřizují majitelé ubytovacích zařízení.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Všeobecně

Pozor si dávejte převážně v muslimských provinciích ( Yala, Pattani a Narathiwat). Určité riziko představuje také cestování do pohraničních oblastí, kde čas od času dochází k ozbrojeným střetům.

V Thajsku je dlouhodobě určitá míra nebezpečí teroristických útoků i mimo rizikové oblasti jižních pohraničních provincií, včetně hlavního města a turistických oblastí středního a jižního Thajska. Většinou jsou terčem útoků policejní či ozbrojené složky a státní instituce, ale v některých případech byly oběti i z řad civilních obyvatel.

Monzumové období

V průběhu monzunového období (červen-říjen), ale někdy i mimo něj (např. v jihovýchodním Thajsku, včetně Ko Samui v období listopad – březen) dochází často k lokálním záplavám různého rozsahu, které mohou způsobit problémy v dopravě a zásobování.

Drogy

Důrazně varujeme před držením i užíváním jakýchkoliv drog. Tresty v této oblasti jsou v Thajsku velmi vysoké, včetně trestu smrti a doživotí. Za náhodně nalezenou cigaretu marihuany v osobních věcech lze dostat i několikaměsíční vězení.

Rovněž byly hlášeny kriminálně motivované případy přimíchání drog či uspávacích substancí do zakoupených nápojů. Rizikové jsou v tomto směru zejména turistické lokality ve městě Pattaya a na ostrovech Ko Samui, Ko Lanta a Ko Phangan.

Zbraně a další vojenský materiál

Držení palných zbraní (a jakéhokoliv vojenského materiálu) podléhá přísným pravidlům. Při vlastním vstupu do země musí být zbraň či příslušenství deklarována při celní prohlídce. V Thajsku je rovněž omezeno držení některých ochranných pomůcek (např. přilby, neprůstřelné vesty atd.), včetně takových, jejichž držení v ČR nepodléhá žádnému povolení. I tyto předměty je nezbytné při vstupu do země aktivně deklarovat při celní prohlídce. V opačném případě hrozí zatčení a obvinění z ilegálního převozu vojenského materiálu s následným soudním procesem a možností trestu odnětí svobody.

E-cigarety a vodní dýmky

Podle platného zákona je dovoz, držení nebo užívání E-cigaret a vodních dýmek zakázán bez ohledu na skutečnost, že je možné tyto předměty v zemi na některých místech získat. Thajská policie začala v současnosti důrazněji vynucovat dodržování tohoto zákona a zaměřuje se zejména na cizince a na turistické oblasti země. Porušení zákona může být potrestáno i odnětím svobody až ve výši 5 let nepodmíněně. I v případě, že by byla uložena pouze peněžitá pokuta, případ musí být předložen soudu, což může znamenat i několikaměsíční vynucený pobyt v Thajsku při čekání na datum procesu.

Zákaz kouření

Od listopadu 2017 platí v Thajsku zákaz kouření na plážích a jeho vymáhání lze předpokládat zejména vůči cizincům. Týká se především v turistických lokalitách (na Phuketu, Krabi a Ko Samui). Porušení zákazu vás bude stát 100 000 THB či nepodmíněným odnětím svobody v délce 1 roku. I v případě udělení pokuty musí být případ podle thajského zákona předán soudu. Zadrženému je až do rozhodnutí soudu, k němuž běžně může dojít až za několik měsíců, zpravidla zakázáno opuštění Thajska a případně může být umístěn do vazby.

Královská rodina

Král a členové jeho rodiny požívají vysokou úctu mezi občany země a je absolutně nepřípustné jakýmkoliv způsobem urážet jejich majestát. Při porušení hrozí nepodmíněné tresty odnětí svobody.

Bezpečnost na silnicích

V Thajsku je vysoké riziko dopravních nehod. Mezi oběťmi dopravních nehod tvoří výraznou většinu (až 70% úmrtí) cestující na motocyklu.

Nakupování

Nekupujte a neplaťte cokoliv drahého, pokud si nejste jisti, že uvedené zboží má vámi očekávanou kvalitu (zájezdy, ubytování, zlato, šperky, drahokamy apod.). Všechen obchod je v Thajsku dán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a prokázat prodávajícímu podvod je pro cizince skoro nemožné. Důrazně varujeme před pouličními náhodnými setkáními, která doporučují „velice výhodné slevy platné jen dnes”. Jedná se o dobře organizovaný podvod.

Kriminalita

Při pobytu v Thajsku je vhodné zachovávat si opatrnost vůči zlodějům (kapesní krádeže, zloději na motocyklech, v tuk-tucích, v meziměstských autobusech během přestávky nebo noční jízdy).

Cestování na vlastní pěst

Při cestování vlastním či pronajatým dopravním prostředkem je doporučeno neposkytovat svezení místním občanům. V případě dopravní nehody (i nezaviněné) bývá po řidiči vymáhána úhrada lékařské péče a případné další odškodnění pro zraněné spolucestující. Policie automaticky straní místním občanům a při nevyhovění předloženým požadavkům reálně hrozí zákaz opuštění země či umístění do vazby.

Sexuální turistika

Přestože se Thajsko snaží potlačit prostituci a s ní spojené negativní jevy, stále ještě se těší oblibě „sexuální turistika“. Vzhledem k velkému výskytu HIV a dalších pohlavních nemocí se doporučuje zachovávat v těchto případech pravidla bezpečného sexu, a to i při styku s osobami mimo příslušné provozovny. Pohlavní styk s osobami mladšími 18 let je v Thajsku ilegální a je přísně trestán. Proto je vhodné vždy trvat na prokázání věku případného partnera/partnerky. Rovněž při těchto příležitostech dochází k případům okradení či oloupení, např. v návaznosti na podání alkoholu, drog či uspávacích prostředků, proto je nezbytné učinit v tomto směru dostatečná preventivní opatření.

Buddhismus v zemi

Zpodobeniny Buddhy jsou posvátné. Ti, kdo se dopustí svatokrádeže, se trestají vězením (včetně cizinců). Návštěva buddhistických chrámů a památek je povolena jen v dostatečném oblečení, nejsou povoleny minisukně, odhalená ramena a krátké kalhoty. Před vstupem do chrámových místností je nutné se zout.

Svatba v Thajsku

Pro uzavření sňatku v Thajsku musí český občan předložit dokument, který lze získat na Velvyslanectví ČR v Bangkoku na základě předložení originálu rodného listu a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Doklad je následně třeba nechat úředně přeložit do thajského jazyka a nechat ověřit na MZV Thajska.

Zvířata

Opatrnost se doporučuje při návštěvách přírodních rezervací, jelikož škody na přírodním prostředí (včetně odchytu drobných živočichů) bývají v případě cizinců ze strany thajských úřadů postihovány se značnou přísností. Bez povolení thajských úřadů není dovolen vývoz žádných živočichů z Thajska.

V případě kontaktu s agresivními zvířaty (např. opice) je vhodné zvolit ústup nebo vizuální odstrašení. Pokud v případě aktivní obrany dojde ke zranění či usmrcení daného zvířete, hrozí vážné trestněprávní důsledky.

Pozor si také dávejte u pouličních psů, u kterých hrozí výskyt vztekliny (například v historickém městě Ayutthaya).

Zdravotnictví – důležitá telefonní čísla

Centrum služby turistům/ Tourist Service Centre: 1155 (bezplatně)
Policie: 191 (bezplatně)
První pomoc: 2551133-6

Naše rady a zkušenosti:

Díky tomu, že se Thajsko stalo opravdu oblíbenou turistickou destinací, jsou obchodníci nekompromisně zvyklí nastavit cenu tak, že na vás opravdu dost vydělají. Záleží tedy na vás, jak cenu usmlouváte. Já se několikrát pokoušela, ale někdy neslevili ani o 20 THB. V současné době navíc platí to, že pokud mají u zboží cedulku s cenou, je cena pevně daná a nesmlouvá se.

Co se týče drog a podobných zpříjemnění, tak pokud člověk chce, najde k tomu zasvěcené lidi i místa snadno. Záleží jen čistě na vás, zda to riziko chcete podstoupit. Mě už jen pomyšlení na thajské vězení dostatečně odrazuje.

Pokud jde o bezpečnost silnic, tak je pravda, že dopravní nehody jsou na denním pořádku stejně jako kontroly zaměřené zejména na turisty. Nemá cenu se s policajtem hádat, raději mu dejte částku, kterou požaduje a nechá vás odjet. Je to mnohem menší zlo, než tahanice po úřadech se spoustou papírování.

Jestli plánujete výlet po buddhistických chrámech a zapomenete se vhodně obléct, tak nezoufejte. Stánkaři a obchodníci jsou všude, takže minimálně nějaký šátek před vstupem seženete.

Poslední co ještě zmíním je královská rodina. Místní lidé si ji opravdu váží a vzhledem k tomu, že je vyobrazena i na místních bankovkách, tak vám trest hrozí i pokud by vás někdo viděl, jak si na nějakou bankovku např. kreslíte nebo ji trháte. Pozor na to!

Informace byly převzaty z webových stránek Ministerstva zahraničních věcí ČR (únor 2019)

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/thajsko/cestovani/index.html