Celní a devizové předpisy

Zakazuje se dovážet /vyvážet:

 • Drogy a omamné látky
 • Žvýkačky
 • Erotické zboží jakékoliv povahy
 • Masné výrobky
 • Hračky a zapalovače napodobující zbraně
 • Cigarety, žvýkací tabák a imitace výrobků tabákového průmyslu
 • Alkohol (max. 1 l destilátu)
 • Zbraně (vč. vystřelovacích nožů)
 • Petardy
 • Kopie publikací, videokazet, kompaktních disků a dalších výrobků podléhajících cenzuře a zákonům na ochranu duševního vlastnictví

Za držení a převážení drog jsou vysoké tresty. Trest smrti se navrhuje u osob, u kterých je nalezeno více než 0,5 kg hašiše nebo 15 g heroinu či úměrné množství jiných drog. Soud nemá možnost navrhnout trest mírnější.

Pokud cestující přiváží některé léky pro svou vlastní potřebu a lze je získat v Singapuru pouze na zvláštní předpis (léky na spaní, antidepresiva či jiné stimulanty), doporučuje se mít při sobě potvrzení od lékaře, že je lék předepsán z důvodu aktuálního zdravotního stavu (nutné mít přeloženo do anglického jazyka).

Povoleno přivážet/odvážet:

Osoby, které do Singapuru přicestují na dobu delší než 48 hod (ne z Malajsie), mohou do země bezcelně dovézt pro svou osobní potřebu:

 • 1 litr tvrdého alkoholu
 • 1 litr vína
 • 1 litr piva

Další informace o dovozových restrikcích naleznete na stránce: http://www.customs.gov.sg/leftNav/trav/Duty-free+Concession+and+GST+Relief.html

Dovážené zboží je daněno 7% sazbou GST (Goods and Services Tax). Dovoz suvenýrů, dárků apod.) v hodnotě nad 300 SGD podléhá zaplacení uvedené daně.

Další informace o dovozu zboží je možno nalézt na stránkách singapurské celní správy ( http://www.customs.gov.sg/ ) v sekci „Travellers“.

Cestující do země nejsou limitováni při dovozu a vývozu singapurské měny ani valut, avšak částky přesahující hodnotu 30.000,- SGD musí být deklarovány.

Dokumenty

 • Platný cestovní pas (platnost pasu minimálně 6 měsíců) s alespoň 2 prázdnými stránkami
 • Pro krátkodobé řízení auta na území Singapuru (jezdí se vlevo) se vyžaduje mezinárodní řidičský průkaz, při dlouhodobém pobytu je nutné požádat o vydání místního řidičského průkazu (podmínkou vydání je absolvování zkoušky, resp. testů v angličtině)

Víza – režim vstupu

Občané ČR mohou cestovat do Singapuru bez víza a zůstat v zemi po dobu 90 dnů. Bezvízový styk neopravňuje k získání zaměstnání v Singapuru ani k výdělečné činnosti.

Při příjezdu je vyžadováno vyplnění imigrační karty (tzv. Arrival/Departure Card). První polovina je odebrána při vstupu, druhou pečlivě uschováte a odevzdáte při odjezdu ze země. Formulář obsahuje kromě běžných údajů o cestujícím také délku a místo pobytu v Singapuru (jiná přihlašovací povinnost neexistuje).

Od 20. dubna 2016 zavedly singapurské migrační orgány pro návštěvníky země povinné snímání otisku palce, k němuž dochází v rámci pasové kontroly na hraničních přechodech.

Orgány pasové kontroly mohou vyžadovat potvrzenou zpáteční letenku nebo letenku do dalšího místa pobytu. Poslední podmínkou pro vstup je zajištění dostatečných finančních prostředků pro pobyt, jejichž výše však není přesně stanovena. Není vyloučena namátková kontrola dostatečného finančního zajištění pobytu v zemi. Je proto vhodné mít platební kartu na jméno cestujícího.

Prodloužení pobytu v zemi nad 90 dnů (nutno požádat úřad)

Immigration and Checkpoints Authority

10 Kallang Road, Singapore 208718

Odkaz na web. stránky: http://www.ica.gov.sg

E-mail: ICA_FEEDBACK@ica.gov.sg

Podmínkou prodloužení je garance singapurského občana nebo firmy se sídlem na území Singapuru, případně osoby s trvalým pobytem na území Singapuru. Obvyklá doba vyřízení takové žádosti je několik dnů.

Ženy v pokročilém stádiu těhotenství (od 6. měsíce), které chtějí navštívit Singapur v rámci bezvízového styku do 90 dnů (“Social Visit”), by se měly před cestou do země obrátit se žádostí o povolení ke vstupu do země na nejbližší zastupitelský úřad Singapuru nebo přímo na “Immigration and Checkpoints Authority” (viz výše).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Všeobecně

Singapur je ve světě známý svými zákazy a omezeními. Za porušení pravidel jsou ukládány velice vysoké pokuty, především za odhazování žvýkaček, odpadků i jiné znečišťování prostředí, kouření ve veřejných budovách, přecházení silnice na červenou nebo mimo přechod pro chodce, sexuální pohoršování vč. opalování se bez plavek apod. Za vandalismus může být udělen i fyzický trest.

Kriminalita

Země jako taková je pro cizince bezpečné místo jak ve dne, tak v noci. Riziko přepadení či kapesní krádež je menší než v ČR.

Očkování

Pro cestující z ČR se doporučuje očkování proti hepatitidě A+B, břišnímu tyfu, dále si zkontrolovat očkování proti záškrtu a spalničkám z dětství a také platnost očkování proti tetanu.

Doporučené očkování proti japonské encefalitidě se dle mého názoru zdá zbytečné nebo alespoň my jsme očkovaní nebyli.

Malárie se zde nevyskytuje.

Důležitá telefonní čísla

Zdravotní péče i první pomoc je v Singapuru poskytována vždy za vysokou finanční úhradu. Státní nemocnice jsou levnější než soukromé a úroveň lékařské péče je vysoká.

Mezi ČR a Singapurem není dohoda o bezplatné zdravotní péči, proto se doporučuje kvalitní mezinárodní zdravotní pojištění a mít kopii u sebe (v anglickém jazyce s přesným popisem, co pojistka zahrnuje).

Řadu léků je možno zakoupit i bez lékařského předpisu v lékárnách, některé i v supermarketech.

Policie – tísňové volání 999
Záchranná služba a hasiči 995
Lékařská služba 6311 1111, 6321 4311
Informace o odletech a příletech 1800 542 4422
Reklamace zavazadel na letišti 6214 0318, 6214 0448
24-hodinová linka pro turisty 1800 736 2000
Singapore Tourist Board Feedback Hotline 1800 736 3366
(„turistická policie“)

Informace byly převzaty z webových stránek Ministerstva zahraničních věcí ČR (duben 2019)

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/singapur/cestovani